НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

  1. Про  освіту
  2. Про дошкільну освіту
  3. Про охорону праці
  4. Про дитяче харчування
  5. Про фізичну культуру і спорт
  6. Конвенція про права дитини

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

– “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305” від 27.01.2021 №86 (зміни до Положення про заклад дошкільної освіти);

– “Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 24.03.2021 №305;

– “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників від 21.08. 2019 р. № 800;

-“Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів” від 13.09.2017 №684;

– “Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти” від 10.04.2019 №530;

– “Про затвердження положення про центр розвитку дитини” від 05.10. 2009 № 1124;
– “Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів” від 05.10. 2009 № 1122.

НАКАЗИ МОН

– «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»№ 257 від 24.04.2003;

– “Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 від 16.03.2020 №406;

– «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет  закладу дошкільної освіти» від 16.04. 2018 №372;

– “Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах” Наказ МОН від 01.10.2012  № 1059;

– “Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти” від 23.04.2018 №414;

– ” Про затвердження  Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти” від 19.12.2017 №1633;

– ” Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності” від 20.04.2015 №446;

– “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція від 12.01.2021 №33;

– Наказ Державної сужби якості освіти України “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти” від 30.11.2020 №01-11/71.

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ ЛИСТИ

– Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19)  (Постанова ГДСЛУ від 25.08.2021 №8);

Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік  від 07.07.2021 №1/9-344);

– “Щодо окремих питань діяльності закладів освіти у 2021-2022 навчальному році” від 10.08.2021 №1/9-406;

– “Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти” 16.03.2021 №1/9-148;

– “Щодо освітніх програм у закладах освіти дошкільної освіти” від 09.12.2019 №1/9-750;

Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти на 2021-2022 н.р.

– Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини” від 16.06.2020 №1/9-328;

– “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021-2022 н.р.” від 16.07.2021 №9-363;

– “Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти” від 25.06.2020 №1/9-348;

– “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству” від 18.05.2018 №1/11-5480;

– “Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти” від 14.02.2019 №1/11-1419;

–  “Організація медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти” від 12.12.2019 №1/9-765

–  “Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками” від 12.12.2019 №1/9-766

–  “Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 навчальному році” від 05.08.2019 №1/9-498

-«Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» 1/9-36 від 24.01.2007;

– “Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти” від 19.04.2018 №1/9-249;

–  “Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців” від 11.10.2017 №1/9-546;

–  « Про організацію національно – патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» від 25.07.2016.р. №1/9-396;

-«Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» Лист МОН від 02.09.16 № 1/9-456.

ПРОГРАМИ

Освітня програма ДНЗ №188 на 2021-2022 навчальний рік

-Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція

– «Впевнений старт» освітня програма для дітей молодшого дошкільного (Лист ІМЗО від 18.05.2020 № 22.1/12-Г-275 Лист МОН від 23.07.2020 № 1/11-4934).

– «Впевнений старт» освітня програма для дітей середнього дошкільного (Лист ІМЗО від 27.05.2019 № 22.1/12-Г-292 Лист МОН від 12.07.2019 № 1/11-6327);

–  «Впевнений старт» освітня програма для дітей старшого дошкільного віку / [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитинства, 2017.  –  80 с.;

–  «Я у Світі». Програма розвитку дитини від народження до шести років / О.П. Аксьонова, А.М. Аніщук, Л.В. Артемова; нук. кер. О. Л. Кононко— Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2019. – 488;

–   «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років» Програмно – методичний комплекс (авт.. Бутенко В. В., Вавіна Л. С., Гудим І. М.);

ПАРЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ

– Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку: Парціальна програма / Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. По-метун; за заг. ред. О. Пометун. – Д. : (Лист ІМЗО від 12.02.2019 №22/112-Г-46);

Англійська мова для дітей дошкільного віку / І.А. Кулікова, Т.М. Шкваріна; за заг.ред. О.В. Низковської. – (Лист  ІІТЗО від28.07.2015 №14.1/12-Г-952)

– Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. / Єфименко М.М. – (Лист ІІТЗО від 09.07.2019 № 22.1/12-Г-627);

– Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоровёя та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку / Лохвицька Л.В. – (Лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г-46);

– «Україна – моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку/О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець; за наук. ред. О.Д. Рейпольської. – Тернопіль: Мандрівець, 2016;

– Санітарний регламент для ДНЗ від 14 квітня 2016 р. за N 563/28693

 Статут ДНЗ №188

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ДНЗ

Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності

Положення про дотримання академічної доброчесності учасників освітнього процесу 

Структура та органи управління закдадум освіти №188